Uchanganuzi wa Sentensi

UCHANGANUZI WA SENTENSI
Kitengo Lugha
NAVIGATION
Next Virai na Vishazi
Prev Muundo wa Sentensi

Kuchanganua sentensi ni kugawa sentensi kulingana na makundi ya maneno na aina ya maneno.


Kuna njia tatu za kuchanganua sentensi:

 1. matawi

 2. jedwali

 3. mishale

Mifano

Kuchanganua Sentensi Sahili

1. Nimefika.


 1. Matawi
  Changanua kwa njia ya Matawi

 2. Jedwali
  S
  KT
  T
  Nimefika

 3. Mishale

  S → KT

  KT → T


  T → Nimefika

2. Jiwe Limeanguka.


 1. Matawi
  Changanua kwa njia ya Matawi

 2. Jedwali
  S
  KNKT
  NT
  Jiwelimeanguka

 3. Mishale

  S → KN + KT

  KN → N

  N → Jiwe

  KT → T


  T → limeanguka

3. Mvua nyingi ilinyesha jana usiku.


 1. Matawi
  Changanua kwa njia ya Matawi

 2. Jedwali
  S
  KNKT
  NVT KE
  TEE
  Mvuanyingiilinyeshajanausiku

 3. Mishale

  S → KN + KT

  KN → N + V

  N → Mvua

  V → nyingi

  KT → T + KE

  T → ilinyesha

  KE → E1 + E2

  E1 → jana


  E2 → usiku

Kuchanganua Sentensi Ambatano

1. Barua ilitumwa lakini haikumfikia Shakila.


 1. Matawi
  Changanua kwa njia ya Matawi

 2. Jedwali
  S
  S1US2
  KN1KT1UKT2KN2
  N1T1UT2N2
  BaruailitumwalakinihaikumfikiaShakila

 3. Mishale

  S → S1 + U + S2

  S1 → KN1 + KT1

  KN1 → N1

  N1 → Barua

  KT1 → T1

  T1 → ilitumwa

  U → lakini

  S2 → KT2 + KN2

  KT2 → T2

  T2 → haikumfikia

  KN2 → N2

  N2 → Shakila

2. Mwalimu alikunja shati lake na kuwachapa wanafunzi kwa kiboko.


 1. Matawi
  Changanua kwa njia ya Matawi

 2. Jedwali
  S
  S1US2
  KNKTUKTKN
  NTKNUTKNKE
  NTNVUTNUN
  mwalimualikunjashatilakenakuwachapawanafunzikwakiboko

 3. Mishale

  S → S1 + U + S2

  S1 → KN1 + KT1

  KN1 → N

  N → mwalimu

  KT1 → T + KN2

  T → alikunja

  KN2 → N + V

  N → shati

  V → lake

  U → na

  S2 → KT2 + KN3 + KE

  KT2 → T

  T → kuwachapa

  KN3 → N

  N → wanafunzi

  KE → U + N

  U → kwa

  N → kiboko

Kuchanganua Sentensi Changamano

1. Wote waliokufa watafufuka


 1. Matawi
  Changanua kwa njia ya Matawi

 2. Jedwali
  S
  KNKT
  WsT
  Wotewaliokufawatafufuka

 3. Mishale

  S → KN + KT

  KN → N + s

  W → wote

  s → waliokufa

  KT → T

  T → watafufuka

2. Wanafunzi ambao hawatasoma vizuri wataanguka mtihani


 1. Matawi
  Changanua kwa njia ya Matawi

 2. Jedwali
  S
  KNKT
  NsTN
  NVKTTN
  NVTETN
  Wanafunziambaohawatasomavizuriwataangukamtihani

 3. Mishale

  S → KN + KT

  KN → N + s

  N → wanafunzi

  s → V + T + E

  V → ambao

  E → hawatasoma

  KT → T + N

  T → wataanguka

  E → mtihani