Uchanganuzi wa Sentensi

Kuchanganua sentensi ni kugawa sentensi kulingana na makundi ya maneno na aina ya maneno.

Kuna njia tatu za kuchanganua sentensi:
 1. matawi
 2. jedwali
 3. mishale

Mifano

Kuchanganua Sentensi Sahili

1. Nimefika.

 1. Matawi
  Changanua kwa njia ya Matawi
 2. Jedwali
  S
  KT
  T
  Nimefika
 3. Mishale

  S → KT

  KT → T

  T → Nimefika

2. Jiwe Limeanguka.

 1. Matawi
  Changanua kwa njia ya Matawi
 2. Jedwali
  S
  KNKT
  NT
  Jiwelimeanguka
 3. Mishale

  S → KN + KT

  KN → N

  N → Jiwe

  KT → T

  T → limeanguka

3. Mvua nyingi ilinyesha jana usiku.

 1. Matawi
  Changanua kwa njia ya Matawi
 2. Jedwali
  S
  KNKT
  NVT KE
  TEE
  Mvuanyingiilinyeshajanausiku
 3. Mishale

  S → KN + KT

  KN → N + V

  N → Mvua

  V → nyingi

  KT → T + KE

  T → ilinyesha

  KE → E1 + E2

  E1 → jana

  E2 → usiku

Kuchanganua Sentensi Ambatano

1. Barua ilitumwa lakini haikumfikia Shakila.

 1. Matawi
  Changanua kwa njia ya Matawi
 2. Jedwali
  S
  S1US2
  KN1KT1UKT2KN2
  N1T1UT2N2
  BaruailitumwalakinihaikumfikiaShakila
 3. Mishale

  S → S1 + U + S2

  S1 → KN1 + KT1

  KN1 → N1

  N1 → Barua

  KT1 → T1

  T1 → ilitumwa

  U → lakini

  S2 → KT2 + KN2

  KT2 → T2

  T2 → haikumfikia

  KN2 → N2

  N2 → Shakila

2. Mwalimu alikunja shati lake na kuwachapa wanafunzi kwa kiboko.

 1. Matawi
  Changanua kwa njia ya Matawi
 2. Jedwali
  S
  S1US2
  KNKTUKTKN
  NTKNUTKNKE
  NTNVUTNUN
  mwalimualikunjashatilakenakuwachapawanafunzikwakiboko
 3. Mishale

  S → S1 + U + S2

  S1 → KN1 + KT1

  KN1 → N

  N → mwalimu

  KT1 → T + KN2

  T → alikunja

  KN2 → N + V

  N → shati

  V → lake

  U → na

  S2 → KT2 + KN3 + KE

  KT2 → T

  T → kuwachapa

  KN3 → N

  N → wanafunzi

  KE → U + N

  U → kwa

  N → kiboko

Kuchanganua Sentensi Changamano

1. Wote waliokufa watafufuka

 1. Matawi
  Changanua kwa njia ya Matawi
 2. Jedwali
  S
  KNKT
  WsT
  Wotewaliokufawatafufuka
 3. Mishale

  S → KN + KT

  KN → N + s

  W → wote

  s → waliokufa

  KT → T

  T → watafufuka

2. Wanafunzi ambao hawatasoma vizuri wataanguka mtihani

 1. Matawi
  Changanua kwa njia ya Matawi
 2. Jedwali
  S
  KNKT
  NsTN
  NVKTTN
  NVTETN
  Wanafunziambaohawatasomavizuriwataangukamtihani
 3. Mishale

  S → KN + KT

  KN → N + s

  N → wanafunzi

  s → V + T + E

  V → ambao

  E → hawatasoma

  KT → T + N

  T → wataanguka

  E → mtihani